Hľadaný výraz: Iz 43,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Nekúpil si mi vonnej trsti za striebro, tukom svojich žertiev si ma neopájal, lež obťažoval si ma svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi neprávosťami.

1

mail   print   facebook   twitter