Hľadaný výraz: Iz 43,22-25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Nevzýval si ma, Jakub, netrápil si sa o mňa, Izrael. 23 Neprinášal si mi obetné baránky, svojimi žertvami si ma neuctieval. Neobťažoval som ťa darmi a netrápil som ťa tymianom. 24 Nekúpil si mi vonnej trsti za striebro, tukom svojich žertiev si ma neopájal, lež obťažoval si ma svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi neprávosťami. 25 Ja, ja som to, čo kvôli sebe zotriem tvoje hriechy a nespomeniem si na tvoje neprávosti.

1

mail   print   facebook   twitter