Hľadaný výraz: Iz 41,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Vzbudil som ho - od severu prišiel - od východu slnca toho, čo vzýva moje meno, rozdlávi kniežatá ako blato a ako hrnčiar rozšliapava hlinu.

1

mail   print   facebook   twitter