Hľadaný výraz: Iz 41,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Nebojže sa, červíček Jakub, chrobáčik Izrael! Ja ti pomáham - hovorí Pán -, tvoj vykupiteľ je Svätý Izraela.

1

mail   print   facebook   twitter