Hľadaný výraz: Iz 41,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Počúvajte ma, ostrovy, a národy nech si obnovujú silu, nech sa priblížia a nech hovoria, spolu sa dostavíme na súd.

1

mail   print   facebook   twitter