Hľadaný výraz: Iz 40,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Zdvihnite si nahor oči a viďte: Ktože ich stvoril? Ten, čo vyvádza podľa čísla ich vojsko, každú volá po mene, pre veľkú silu a nesmiernu moc nevystane ani jedna.

1

mail   print   facebook   twitter