Hľadaný výraz: Iz 38,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Záznam Ezechiáša, júdskeho kráľa, keď bol chorý a ozdravel zo svojej choroby.

1

mail   print   facebook   twitter