Hľadaný výraz: Iz 38,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Ezechiáš však povedal: „Toto je znamenie, že pôjdem do Pánovho domu.“

1

mail   print   facebook   twitter