Hľadaný výraz: Iz 34,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Meč Pána je plný krvi, presýtený je tukom, krvou býkov a capov, tukom z obličiek baránkov. Áno, obetu má Pán v Bozre a veľké zabíjanie v edomskej krajine.

1

mail   print   facebook   twitter