Hľadaný výraz: Iz 33,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Hľa, hrdinovia volajú vonku, poslovia pokoja horko plačú.

1

mail   print   facebook   twitter