Hľadaný výraz: Iz 33,13-16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Čujte, vzdialení, čo som urobil, a blízki, poznajte moju moc!“ 14 Trasú sa hriešnici na Sione, pokrytcov zachvacuje strach: „Kto z nás môže bývať s ohňom, čo stravuje? Kto z nás môže bývať s večným požiarom? 15 Kto kráča v pravde a hovorí priamo, odmieta násilný zisk, potriasa rukami, aby sa nedotkol úplatku, zapcháva si uši, aby nepočul o krvi, a oči zatvára aby zlo nevidel: 16 Ten bude bývať na výsostiach, skalopevný je jeho hrad, dostane chleba a voda sa mu neminie.“

1

mail   print   facebook   twitter