Hľadaný výraz: Iz 33,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Beda ti, ničiteľ, sám však neničený, a lupič, sám však neolúpený! Až skončíš ničenie, zničia ťa, až dovŕšiš lúpenie, olúpia ťa.

1

mail   print   facebook   twitter