Hľadaný výraz: Iz 32,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Načisto padne les a hlboko sa ponorí mesto.

1

mail   print   facebook   twitter