Hľadaný výraz: Iz 32,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Až bude na nás vyliaty duch z výsosti, vtedy bude z púšte sad a sad bude pokladaný za les.

1

mail   print   facebook   twitter