Hľadaný výraz: Iz 31,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Lebo v ten deň odvrhne každý svojich strieborných bôžikov a svojich zlatých bôžikov, ktorých vám urobili vaše ruky na hriech.

1

mail   print   facebook   twitter