Hľadaný výraz: Iz 31,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Lebo toto mi hovorí Pán: „Ako ručí lev a levica nad svojou korisťou - a hoci by zavolali proti nemu plno pastierov, ich hlasu sa nezľakne, od ich hluku sa nesplaší: - tak zostúpi Pán zástupov bojovať na vrchu Sion a na jeho kopcoch.

1

mail   print   facebook   twitter