Hľadaný výraz: Iz 30,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 I keď boli jeho kniežatá v Tanise a jeho poslovia dôjdu do Hanesu,

1

mail   print   facebook   twitter