Hľadaný výraz: Iz 30,33, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
33 Lebo oddávna je prichystaný Tofet, (aj ten je prichystaný pre kráľa), hlboký a široký, v jeho priehlbine oheň a hŕba dreva, Pánov dych ho rozpaľuje sťa prúd síry.

1

mail   print   facebook   twitter