Hľadaný výraz: Iz 30,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Voly a osly, čo obrábajú zem, budú žrať obrok záživný, viaty sitom a vejačkou.

1

mail   print   facebook   twitter