Hľadaný výraz: Iz 3,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Keď jeden chytí druhého v otcovom dome: „Máš rúcho, buď nám kniežaťom a táto zrúcanina nech ti je poddaná!“ -

1

mail   print   facebook   twitter