Hľadaný výraz: Iz 3,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Pán hovorí: „Pretože sa dcéry Siona vyvyšujú, vykračujú s napnutým krkom, očami šibú sem a tam, chodia krokom trasľavým a hrkajú retiazkami nôh:

1

mail   print   facebook   twitter