Hľadaný výraz: Iz 3,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Pán vstúpi do súdu so staršími svojho ľudu, i s jeho kniežatami: „Veď vy ste spásli vinicu, máte v dome korisť od bedára!

1

mail   print   facebook   twitter