Hľadaný výraz: Iz 28,7-10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Lenže aj títo blúdia od vína a od liehu sa tackajú, kňaz i prorok blúdia od liehu, sú pomätení od vína, tackajú sa od liehu, blúdia pri videní, tackajú sa pri rozsudku. 8 Áno, všetky stoly sú plné vývratku a výkalov, takže niet miesta. 9 „Koho to učí múdrosti? A komu to vysvetľuje náuku? Odkojeným mliekom? Odtrhnutým od pŕs? 10 Veď káž len, káž, káž len, káž, čakaj len, čakaj, čakaj len, čakaj, trochu sem, trochu tam!“

1

mail   print   facebook   twitter