Hľadaný výraz: Iz 28,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Veď nie mláťačkou sa mláti kôpor a koleso voza nekrúti sa po rasci, lež prútom vytĺka sa kôpor a rasca palicou.

1

mail   print   facebook   twitter