Hľadaný výraz: Iz 28,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Lebo ako na vrchu Parašim vstane Pán a zaburáca ako v údolí Gabaon, aby urobil svoj čin - jeho čin je zvláštny, aby uskutočnil svoj skutok - jeho skutok je divný.

1

mail   print   facebook   twitter