Hľadaný výraz: Iz 28,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Beda pyšnej korune opilcov Efraimu a zvädnutému kvetu jeho skvostnej ozdoby, ktorá je na hlave tučného údolia zrazených vínom.

1

mail   print   facebook   twitter