Hľadaný výraz: Iz 26,1-7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V ten deň sa bude v júdskej krajine spievať táto pieseň: „Máme pevné mesto, spásu položil, múry a hradby. 2 Otvorte brány a vstúpi spravodlivý ľud, ktorý zachová vernosť. 3 Má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba. 4 Dúfajte v Pána na veky večné, lebo Pán, Jahve, je večnou skalou. 5 Preto znížil obyvateľov výšin, mesto vyvýšené; zrútil ho, zrútil až k zemi, zrazil ho až do prachu. 6 Rozšliapala ho noha, nohy biednych, kroky slabých. 7 Cesta spravodlivého je rovná, cestu spravodlivého na rovno upravíš.“

1

mail   print   facebook   twitter