Hľadaný výraz: Iz 25,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Lebo Pánova ruka spočinie na tomto vrchu.“ Potom bude Moab zmlátený na mieste, ako je zmlátená slama v hnojnici.

1

mail   print   facebook   twitter