Hľadaný výraz: Iz 21,6-9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Lebo takto mi hovoril Pán: „Choď, postav hliadku! Čo uzrie, nech oznámi! 7 Ak uvidí jazdcov, dvojice koní, jazdcov na osloch, jazdcov na ťavách, nech sleduje pozorne, veľmi pozorne!“ 8 I zvolal: „Vidím. Na hliadke, Pane, stojím vo dne stále, na svojej stráži ja stojím celú noc. 9 Hľa, idú jazdci, dvojice koní.“ I ozve sa a hovorí: „Padol, padol Babylon, všetky sošky jeho bohov roztrieskal na zemi.“

1

mail   print   facebook   twitter