Hľadaný výraz: Iz 21,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Bolo mi zjavené kruté videnie: Lupič lúpi, ničiteľ ničí. „Hor’ sa, Elam! Zvieraj, Méd! Všetkej ich kviľbe koniec urobím.“

1

mail   print   facebook   twitter