Hľadaný výraz: Iz 21,13-17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Výrok nad Arábiou: V kružine púšte nocujte, karavány dedanské! 14 V ústrety smädnému doneste vodu, obyvatelia krajiny Tema, choďte ubehlíkom naproti s chlebom! 15 Lebo ušli pred mečom, pred vytaseným mečom a pred natiahnutou kušou, pred ťažkým bojom. 16 Lebo takto hovorí Pán ku mne: „Ešte za rok, ako rok žoldniera, a zahynie všetka sláva Kedaru, 17 zvyšok z počtu lukov hrdinských synov Kedaru bude malý,“ lebo to riekol Pán, Boh Izraela.

1

mail   print   facebook   twitter