Hľadaný výraz: Iz 21,11-12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Výrok nad Dumou (Edomskom): Volá ku mne zo Seiru: „Strážca, ako je s nocou? Strážca, čo s nocou?“ 12 Strážca povedal: „Príde ráno, ale aj noc. Ak sa dozvedáte, dozvedajte sa, vráťte sa znovu!“

1

mail   print   facebook   twitter