Hľadaný výraz: Iz 21,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Môj rozmlátený, môj rozdrvený ľud, čo som počul od Pána zástupov, Boha Izraela, to som vám oznámil.

1

mail   print   facebook   twitter