Hľadaný výraz: Iz 21,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Výrok nad morskou púšťou: Ako víchrice, ktoré tiahnu juhom, tak príde z púšte, z hroznej krajiny.

1

mail   print   facebook   twitter