Hľadaný výraz: Iz 20,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 v tom čase hovoril Pán prostredníctvom Izaiáša, syna Amosovho, takto: „Choď, vyzleč zo svojich bedier vrecovinu a vyzuj si z nôh obuv!“ I urobil tak a chodil nahý a bosý.

1

mail   print   facebook   twitter