Hľadaný výraz: Iz 20,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V roku, keď tartan prišiel do Azotu - keď ho poslal asýrsky kráľ Sargon - a bojoval proti Azotu a dobyl ho,

1

mail   print   facebook   twitter