Hľadaný výraz: Iz 2,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Veru, zavrhol si svoj ľud, dom Jakubov, lebo žijú podľa príkladu susedov: majú veštcov ako Filištínci a s potomkami cudzincov sa spolčujú.

1

mail   print   facebook   twitter