Hľadaný výraz: Iz 2,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Nad všetkými cédrami Libanonu, vysokými a hrdými, nad všetkými dubmi Bášanu,

1

mail   print   facebook   twitter