Hľadaný výraz: Iz 2,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Lebo deň Pána zástupov bude nad všetkým pyšným a vyvýšeným a nad všetkým hrdým; i bude to znížené.

1

mail   print   facebook   twitter