Hľadaný výraz: Iz 2,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Slovo, ktoré videl Izaiáš, syn Amosov, o Júdsku a Jeruzaleme.

1

mail   print   facebook   twitter