Hľadaný výraz: Iz 19,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 V ten deň bude Pánov oltár v strede egyptskej krajiny a pri jej hranici Pánov pomník.

1

mail   print   facebook   twitter