Hľadaný výraz: Iz 19,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 V ten deň bude päť miest v egyptskej krajine, ktoré budú hovoriť rečou Kanaánu a prisahať na Pána zástupov, jedno sa bude volať Mesto slnka.

1

mail   print   facebook   twitter