Hľadaný výraz: Iz 19,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Osprosteli kniežatá Tanisu, pomýlené sú kniežatá Memfisu, zavádzajú Egypt vládcovia jeho kmeňov.

1

mail   print   facebook   twitter