Hľadaný výraz: Iz 17,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Nebude hľadieť na oltáre, na dielo svojich rúk, a nebude pozerať na to, čo vytvorili jeho prsty, na ašery a slnečné stĺpy.

1

mail   print   facebook   twitter