Hľadaný výraz: Iz 17,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 A obíde, ako keď žnec zachytáva steblá a jeho rameno obžína klasy v údolí Refaim.

1

mail   print   facebook   twitter