Hľadaný výraz: Iz 16,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Preto plačom Jazerčanov oplakávam vinicu Sabamy, zalievam ťa slzami, Hesebon a Eleále, veď do tvojho vinobrania a do tvojej žatvy vpadávalo ujúkanie.

1

mail   print   facebook   twitter