Hľadaný výraz: Iz 15,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Moje srdce volá pre Moab. Jeho ubehlíci sú až v Segore, v Eglat - Šelišija. Áno, na výstupy Luitu vystupujú v plači, áno, na ceste k Horonaimu stupňujú krik pre skazu.

1

mail   print   facebook   twitter