Hľadaný výraz: Iz 14,31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
31 Kvíľ, brána, plač, mesto, des sa, Filištínsko celé, lebo od severu prichádza dym a nik neodchádza od svojich čiat.“

1

mail   print   facebook   twitter