Hľadaný výraz: Iz 14,29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 „Neteš sa ty, Filištínsko celé, že prút toho, čo ťa bil, je zlomený, bo z koreňa hada vyjde vretenica a jej plodom bude okrídlený drak.

1

mail   print   facebook   twitter