Hľadaný výraz: Iz 14,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 V roku smrti kráľa Achaza odznel tento výrok:

1

mail   print   facebook   twitter